बागानमा कसरी बिस्तारको योजना बनाउनुहुन्छ?

कुनै पनि बागवानीको लागि जब खेती बढ्दै गर्दा राम्रो फसल प्राप्त हुन्छ। यो प्राप्त गर्न, सबै भन्दा महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरू सब्जीहरू रोप्नुअघि हल गर्न सकिन्छ कसरी बगैंचामा बाडहरूको योजना बनाइन्छ।

सही निर्णय गर्न, देशमा ब्याडहरू कसरी गर्ने योजना, तपाइँलाई निम्न मुद्दाहरूमा निर्णय गर्न आवश्यक छ: माटो संरचना, प्रजनन र फसलहरूको अनुकूलता ।

मिट्टीको संरचनामा कसरी बर्ड योजना गर्ने?

केहि क्षेत्रहरुमा सब्जिहरु बढाउने संभावना माटो को रासायनिक र यांत्रिक संरचना मा निर्भर गर्दछ। यहाँ निर्धारित विशेषता मिट्टी को अम्लता हो। व्यक्तिगत प्रकारका सब्जहरु र फलहरु को एक निश्चित स्तर अम्लता मा मिट्टी मा बढ्न सक्छ:

फलको बारेमा बगैंचामा कसरी बेड बनाउने योजना छ?

एक फल फसल भनेको एक प्रकारको सब्जी लामो समयसम्म एक साइटमा रोप्न सकिँदैन। यसले केहि निश्चित प्रकारका सब्जिहरु को लागि विशेष कोट र बीमारियों को संचय गर्न सक्छ, र मिट्टी को कमी को लागी। यसैले, यो 3-4 वर्ष भन्दा पहिले नै एकै स्थलमा कुनै पनि संस्कृति पुन: विकसित गर्न सिफारिस गरिएको छ।

तरकारीहरू उपभोक्ताहरूको 3 समूहमा विभाजित छन्:

फलफूल गर्दा, यो नियम पछ्याइएको छ: पहिलो वर्षमा, शक्तिशाली फसल रोप्ने गरिन्छ, दोस्रोमा - मध्यम, तेस्रो-कमजोर। अपवादहरू त्यस्ता बिरुवाहरू हुन्:

यी सबै सुविधाहरू जान्नुहुन्छ, तपाई कसरी निर्धारण गर्न सक्नुहुन्छ कि कसरी बगैचामा बगैचाको योजना बनाउने।