विवाहमा नामहरूको संगतता

विवाह र सम्बन्धमा नामहरूको संगतता अंकविज्ञानको सहायताको साथ रुजू गर्न सजिलो छ। प्रत्येक अक्षर पछि संख्यात्मक मान निश्चित छ, र यदि एक व्यक्तिको नामको योगफल अर्कोको योगको तुलनामा हो, तपाईले पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ कि संघ कसरी सफल हुनेछ।

नाम द्वारा साझेदार अनुकूलता: गणना विधि

तालिकामा सन्दर्भ गर्दै (तस्विर हेर्नुहोस्), अनुकूलता गणना गर्न, तथ्याङ्कमा नामको अर्थ पत्ता लगाउनुहोस्। नामको सङ्ख्या गणना गर्न, अक्षरहरूको सबै मानहरू लेख्नुहोस् र तिनीहरूलाई थप गर्नुहोस्, र एकल अंकको नतिजा नम्बर प्राप्त गर्न एक-दुई अंकको दुई अंक थप गर्नुहोस्। उदाहरणका लागि:

एन्ड्री कोलोलोव

1 6 5 9 6 2 3 7 9 4 7 3

सबै संख्याहरू थप्नुहोस्, 62 पाउनुहोस्, नम्बरको भागहरू 6 + 2 = 8. यो संयोज्यताको संख्या हो। संगतता फेला पार्नका लागि दोस्रो साझेदारको नाम गणना गर्न आवश्यक छ।

यदि तपाईंले नाम र उपनाममा स्वरहरूको मात्र संख्या थप्नुभयो भने, तपाईं भावनाको संख्या प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ, र साझेदारको संख्यासँग पनि मेल खाने।

संख्यात्मकता: नाम द्वारा अनुकूलता

संगतता संख्याको तुलनामा आधारित कसरी संघीय हुनेछ भनेर विचार गर्नुहोस्:

गुप्त नामको अनुकूलता सिक्न, मानिन कि यो एक मात्र सम्भव र अनिवार्य परिदृश्य हो। नामहरू मात्र सम्भावित कठिनाइहरू र अवसरहरू संकेत गर्दछ, र तपाईं तिनीहरूलाई जान्न सक्नुहुन्छ, तपाईंको भाग्य परिवर्तन गर्नुहोस्।